Склад студентської ради на 2017-2018 н.р.

https://studmpf.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2011/09/d64Yd5i8saY.jpg

Голова студентського самоврядування – Куценко Валерія, студентка ІІІ курсу 34 групи напряму підготовки 6.020202 «Хореографія*».

Заступник голови – Величко Каріна, студентка ІІІ курсу 35 групи напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво*».
Секретар – Канарчук Уляна, студентка ІV курсу 41 групи напряму підготовки 6.020202 «Хореографія*».

Навчально-науковий сектор:
Воєвода Валентина, студентка ІІ курсу 21 групи спеціальності 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво.
Павлишина Марія, студентка І курсу 22 групи спеціальності 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво.

Культурно-масовий сектор:
Горбань Анна, студентка ІІІ курсу 31 групи напряму підготовки 6.020202 «Хореографія*».
Пушкіна Каріна, студентка ІІІ курсу 31 групи напряму підготовки 6.020202 «Хореографія*».

Соціально-побутовий сектор:
Саркаров Олесь, студент ІІІ курсу 35 групи напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво*».
Козачок Віталій, студент І курсу 39 групи спеціальності 025 Музичне мистецтво.

Інформаційний сектор:
Оніщук Ольгастудентка ІV курсу 41 групи напряму підготовки 6.020202 «Хореографія*».
Лаврушина Ірина, студентка ІІІ курсу 33 групи напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво*».

Спортивно-оздоровчий сектор:
Гилюк Єлизаветастудентка І курсу 11 групи спеціальності 014 Середня освіта. Хореографія.
Цимбал Каміластудентка ІІ курсу 21 групи спеціальності 014 Середня освіта. Хореографія.

Виконавчий сектор:
Михайленко Віталійстудент ІV курсу 42 групи напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво*».
Денисова Яна, студентка ІІ курсу 24 групи спеціальності 025 Музичне мистецтво.