Структура

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками: Музичне мистецтво. Хореографія. Образотворче мистецтво.

Навчальний процес спрямований на підготовку високопрофесійного спеціаліста, адаптованого до ринку праці. З цією метою студенти мають змогу здобуття додаткових спеціальностей та спеціалізацій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних методів навчання дозволяє якісно покращити організацію навчального процесу.

Завідувачі кафедр факультету

Семенчук Василь Васильович, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін, Заслужений працівник культури України, доцент

Бай Юрій Миколайович, завідувач кафедри, професор, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України

Андрощук Людмила Михайлівна – завідувач кафедри хореографії та художньої культури, кандидат педагогічних наук, доцент

Музика Ольга Яношівна – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент


Короткі відомості про кафедри

Кафедра музикознавства та вокально-хорових дисциплін забезпечує викладання музично-теоретичних, музично-історичних, вокально-хорових та методики музичного виховання на спеціальності «Музичне мистецтво» (всього біля 20 навчальних предметів). Пріоритетними у діяльності кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін є такі напрями: особистiсно зорієнтоване навчання, формування духовного світу майбутніх учителів засобами мистецтва; взаємозв’язок навчального процесу i виконавської діяльності студентів як форми активного зростання їх професійної майстерності; вивчення української системи художнього виховання у взаємозв’язку зi світовими мистецько-педагогiчними школами; сучасне науково-методичне забезпечення навчального процесу.

 Кафедра інструментального виконавства є потужним творчим підрозділом факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, засновник якої – фундатор мистецько-педагогічної галузі, її спеціальностей та кафедр, творчих колективів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – кандидат педагогічних наук, професор Дмитро Іванович Балдинюк. З 2014 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Олена Анатоліївна Устименко-Косоріч. Під час її керівництва на кафедрі інструментального виконавства відкрито напрям підготовки «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями «Духові інструменти», «Струнні інструменти», «Ударні інструменти», «Фортепіано», а у 2015 відкрито магістратуру за цими ж спеціалізаціями. В межах спеціальності «Музичне мистецтво» здійснюється підготовка професійних виконавців гри на різних академічних та народних музичних інструментах, диригентів оркестру..

 

Кафедра хореографії та художньої культури створена після реорганізації кафедри хореографії та музінструмента в 2012 році.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» спеціальності «Хореографія». На кафедрі хореографії та художньої культури створені такі творчі колективи: народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина» (керівник Куценко С.В.), народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві» (керівник Андрощук Л.М.).

Всі колективи беруть активну участь у мистецькому житті університету та міста, міжнародних та всеукраїнських фестивалях, оглядах, конкурсах, де отримують звання лауреатів та дипломантів.

Кафедра образотворчого мистецтва. Історію кафедри започатковано у 1989 році як секцію образотворчого мистецтва при кафедрі музики образотворчого мистецтва і хореографії, яку у 2001 році було реорганізовано.

Навчальний процес кафедри забезпечують професійні художники-педагоги, члени Національної спілки художників України, а також відомі вчені АПН України. Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.